In deze hoogwaardige, professionele 3-componentenvoeding zitten alle voor de plant nodige primaire- en secundaire voedingsstoffen, alsmede alle nodige sporenelementen en is geschikt voor alle kweekmediums.

Dosering: 2-4 ml per liter water, gelijke dosis 1, 2 en 2+

Voor nog betere resultaten: gebruik ook PEP-roots en GEN200. Controleer de Ph-waarde.
Deze dient afhankelijk van het medium te liggen tussen 5,2 en 6,4.